KAIKKI SANOTUT SANAT LUOVAT TODELLISUUTTA
Tie valaistumiseen toisen kautta.... 
Sielunkumppani on parisuhteen, ystävyyden tai kommunikaation kautta saavutettu yhteys; tila jossa on tarkoitus muuntaa omaa käytöstä, asennetta tai taajuutta. 🫶
Mitä tapahtuu, kun kaksi ihmista astuu yhteiseen energiatilaan? Syntyy silta, jonka kautta energia keskuksemme virtaavat sitä, mikä sisällämme vallitsee. Mitä kiinteämpi yhteys, sen voimakkaammin kaikki sisällämme virtaa esteettä. Rakkaus on yhdessä luotu taajuus, jossa kaikki sisällämme oleva sekoittuu toisen kanssa. Mitä tahansa säilömme kehossa, sen välitämme tilaan, olipa se rakkautta, vihaa, kaunaa, traumaperäistä muistijälkeä tai onnellisuutta. 
Rakkaus koskettaa, ihastuttaa ja värähtelee. 
Koskettaessa toista hyvällä aikomuksella, sielu meissä puhaltaa valoa tilaan. Se sysää parhaimmillaan energia keskuksia laajentumaan, kokemaan rakkautta. Samalla se aktivoi syvältä tasolta puhdistettavaa pintaan. 
Koskettaessa toista vihaisilla sanoilla, sielu meissä etääntyy. Se sysää pahimmillaan energiakeskuksia supistumaan ja suojautumaan. Se aktivoi kokemukset, joissa olemme jääneet vaille rakkautta ja koemme pelkoa, hylätyksi tulemisen tunnetta ja kipua. 
Sielunkumppani on valittu henkilö, jonka kanssa opitaan, kasvetaan ja oivalletaan. Kaikki yhdessä luodut kokemukset tähtäävät valon lisääntymiseen itsessä. Ne vaikuttavat syvällä sisimmässämme ja valmiudesta kohdata itse, syntyy kokemus. Sielunkumppani voi olla silta omaan sieluun ja vapautumiseen karmallisista sidoksista tai vaikeista elämänkokemuksista. 
Jos läsnäolo on vaikeiden kokemusten luoma haaste, voi sielunkumppanin rakkaus ja kosketus saada sielun palaamaan yhteyteen kehon kanssa. Traumaperäiset muistijäljet voivat luoda haasteita läsnäololle tässä hetkessä, joka luo heikon maadoituksen. Henkilö voi olla leijuva ja saattaa olla vaikeuksia saada asioita aikaan; luoda unelmia ja ajatuksia todeksi. Sielunkumppani luo elämästä helpompaa kohdata. 
Sielun maadottuminen on oman valon todeksi tekemistä. Luomisen virta tekee aikomuksista totta, ja on helpompi saavuttaa niitä asioita mitä sielu haluaa luoda. 
Miten sitten traumaperäinen muistijälki toimii kehossa? 
Riidat ja traumakäytös 
Mitä tapahtuu kun parit riitelevät ? Traumakäytös vääristää energiaviestiä ja se luetaan väärin. Syntyy riita ja loukkaukset, vaikka tarkoitus olisi aivan toisenlainen. 
Kumppani saattaa esimerkiksi valita sanansa niin, että aikomus vääristyy ja hyvällä tahdolla välitetty viesti muuntuu kuulijan korvissa loukkaukseksi. Vastaanottaja sävyttää viestin niin, että on mahdollisuus kohdata syntynyt tunnemuisto, joka on säilössä kehossa niin kauan kuin suostumme sen kohtaamaan. Tunnemuiston säilömä energia, vaikkapa suru pysyy kehossamme niin kauan kuin suostumme vapauttamaan; itkemään sen pois. Sielu pesee kehomme puhtaaksi, jolloin rakkaus voi loistaa kauttamme. Menneet kokemukset vapautuvat kohtaamisen kautta. 
Energiaviesti luetaan väärin koska sieluyhteys; kahden sielun luoma rakkauden tila luo painetta purkaa trauma, joka estää rakkauden vapaan virtauksen.
Keho voi säilyttää muistamaansa jälkeä geneettisesti, tunneperäisesti tai fyysisesti. Fyysistyneet tunnemuistot luovat kiputiloja aina sairauksiin asti. Vapauttaessamme kehoa sielun vaunuksi, vapautamme sieltä kaiken tarpeettoman. Sielunkumppani on sovittu matkaseuralainen, jonka kanssa saamme mahdollisuuden luoda rakkauden vaunun, jossa sielu ja keho yhdistyvät luomaan rakkaudesta. 
Kaksi sielua luo yhdessä; ne vapauttavat tukoksia yhdessä, koska muistavat luoja itsen läsnäolon rakkauden kautta. Sielun todellinen ydin on rakkaus ja sen luominen on maanpäällinen päämäärä. Jokainen sielu muistaa sielu -ytimensä mahdollisuuden luoda rakkautta ja se on useimpien päämäärä. Ydin on palava ja virtaava liekki, jossa sielut yhdistyvät toisiinsa. Siten sielunkumppani on lippu vapauteen kaikesta ihmisen luomasta kärsimyksestä. 
Yhteys sielunkumppaniin voi olla fyysinen, henkinen tai avaruudellinen. Sielunkumppani voi olla myös ulottuvuuksien takana, ja toimia pelkästään oppaana tai enkelinä. Useimmat ovat valinneet ihmisen tien, jotta voisimme käsin kosketella rakkauden luomisen oppitunteja. Sielunkumppanin kosketus aktivoi kehon energiapisteitä saaden ne avautumaan. Rakkaus alkaa virrata ja sielu tulee kehoon läsnäolevaksi. Kosketus voi olla fyysinen tai muilla tasoilla tapahtuva. 
Sielunkumppani on siten erilainen kokemus pohja kuin kumppanuus sellaisen sielun kanssa, jonka ydin ei tunnusta saman sieluperheen luomisen koodia. Kumppaneilla on erilaisia merkityksiä; ykseyden oppiminen on kaikkien sielujen tavoite. Samasta ydinperheestä olevat sielut antavat pikatien rakkauden fyysistymiseen parisuhteessa. Kun kaksi läheistä sielua kohtaavat he aktivoivat toisissaan luomisen koodin. Sen seurauksena elämälle suunnitellut päämäärät aktivoituvat ja alkavat tapahtua. 
Sielunkumppanin elämään tulo voi mullistaa koko elämän, sillä se purkaa kaiken sellaisen ihmisen luoman, mihin sielun energia ei tähtää. Vääristyneet uskomukset, kokemukset ja elämälle luodut puitteet purkautuvat. Se saattaa purkaa virheellisesti luodut avioliitot, etäännyttää väärät kumppanit, ja vapauttaa kaikki sopimukset, joita ei ole luotu sielun päämääristä. 
Jokaisella ihmisellä on sisällään kartta, jonka avulla se manifestoi rakkauden. Rakkaus elämää kohtaan on saanut sielun palaamaan kehoon ja se etsii ihmisyyden kautta mahdollisuuksia lisätä valon määrää maan päällä. Sielunkumppani voi olla avain kaiken sen mahdollistamiseen mitä karttaan on luotu. Siten sielunkumppanin ilmaantuminen elämään on mahdollisuus kasvaa ihmisenä takaisin sielun voimaan. Kun sielunkumppani tulee luoksesi, olet valmis astumaan sielun voimaan. Rakkauden luomisen mahdollisuus on tullut luoksesi hänen muodossaan. 
Hän muistuttaa sinua sielun kodista, ja antaa mahdollisuuden egosta irtautumiseen. Ihmisen käsitys rakkaudesta muuntuu korkeammiksi päämääriksi. Sielunkumppani voi olla samaa tai eri sukupuolta oleva. Rakkaus voi olla fyysistä tai platonista. Suunniteltu kohtaaminen ja sen vivahteet riippuvat täysin omasta polusta ja sen luonteesta. Jos haasteesi on saavuttaa fyysisen tason läsnäolo ja maadoitus on heikko, valitset luultavasti hyvin fyysisen kohtaamisen sielunkumppanisi kanssa; hän muistuttaa sinua keholäsnäolosta ja antaa mahdollisuuden kokea fyysistynyt rakkaus. 
Sielut luovat oppitunnit ja kohtaamiset niin, että ne kasvattavat valoaan vastakohtaisuuksien kautta. Siten sielunkumppanisi saattaa olla hyvinkin erilainen itseesi verrattuna. Henkinen-Materiaalinen tai leijuva-maadoittunut. Polariteettien kautta he avaavat toisissaan niitä ulottuvuuksia, mitä toinen on kehittänyt yhteiseen hyvään. Sielunkumppani on keskittynyt kehittymään polariteettien kautta, jotta voisi laajentua kanssasi.
Sielunkumppaneita voi elämän aikana kohdata useita. Kohtaamiset ovat portteja luojan rakkauteen.   

You may also like

Back to Top