UNET RINNAKKAISTODELLISUUS JA LUOMINEN
Unissa luomme todellisuuksia, joita sielu voi tehdä todeksi kehossa. Uni on kenttä jossa tarkastelemme mahdollisuuksia, lupauksia ja sopimuksia. Kaikkia sopimuksia ei toteuteta, riippuen siitä mikä milloinkin on sielun kasvun ja luomisen kannalta olennaisin prioriteetti. Maailman tapahtumat vaikuttavat yksittäisenkin sielun todellisuuteen. Prioriteetit vaihtelevat tarpeen mukaan. Elämme ykseydessä ja sielun ( joka on siis hengen tasolla toimiva ryhmä ) päämäärä on luoda hyvyyttä - oppia luomisesta  ja toteuttaa jumal -kipinää; omaa sisäistä liekkiään, joka luo kehon. 

Yhteys toiseen sieluun on aina monimuotoinen. Parisielut, sielunkumppanit ja kaksoisliekit voivat kohdata toisiaan usean kehon tai energian kautta. Sielu energiana ei lainkaan ole niin stabiili, kuin keho ja sen rajoitukset. Keho toteuttaa luomamme energiaa ja sen vuoksi on sidottu sielun suunnitelmaan ja rajoituksiin. Henki ja sielu sitä vastoin luovat jatkuvasti, ja hengen tai sielun tasolla tapahtuva muutos muuttaa persoonan elämää. 

Sielu on jakanut energiansa useaan todellisuuteen, jossa se ylläpitää energiansa avulla luomistaan. Jokainen maan päälle inkarnoitunut sielu on toteuttamassa maailman tapahtumia ja luomassa uusia energiamuotoja näkyväksi. Maan päällä, kehon avulla koemme tunteiden ja ajatusten kautta luomamme todellisuuden. Tunteet ovatkin voimakas mittari luomisemme puhtaudelle. Päämäärä ei välttämättä ole luoda puhtaasti iloa ja onnellisuutta, mutta tarkastella vuorovaikutusta, ja sitä millaista energiaa toimintamme luo. Siten olemme osallisena muiden tunteissa ja heijastelemme luomisen energiaa kaikille kehossa oleville. 

Sielu harjoittaa kehon kautta jumaluutta ja tietoisuuttaan. Olet vapaa luomaan juuri sellaisen todellisuuden kuin haluat. Jokainen liike, ajatus ja sanottu sana luo. Haasteellistenkin ihmissuhteiden kautta voit peilata omaa luomisen kykyäsi. Positiivinen energia on nopeasti virtaavaa ja poistaa esteet luomisen tieltä. Negatiivinen energia luo matalaa värähtelyä ja suuressa mittakaavassa luo isoja kriisejä maailmaan. Massassa on voimaa, ja jokaisen ihmisen ajatus ja luomisen kenttä vaikuttaa siihen mitä maailmassa tapahtuu. Kukaan maan päällä oleva ei ole irrallinen tästä todellisuudesta. Silti tärkeintä on vaikuttaa omaan energiaansa ja kasvattaa rakkauden energian kenttää, jotta sitä kautta voidaan saada muutos kollektiivisessa .yhteisöllisen toiminnan kentässä. Kollektiivinen kenttä vaikuttaa. massojen ajatuksiin, tekoihin ja ymmärrykseen. 

Unien kautta voimme nähdä millaista on oma luomisemme. Unessa katsomme niitä asioita, joita emme huomaa tai näe päivän aikana. Unet voivat myös heijastaa sisäistä painetta tai kuormitusta vapauttaa energioita. Unien tulkintaan kannattaakin käyttää aikaa, sillä kaikissa niissä on viesti alitajunnaltasi ja sielulta, kuinka ratkaista arjen haasteet. Ne kertovat mikä on sielusi valitsema suunta tai energia, johon haluat liittää oman voimasi. Unien kautta tarkastelemme luomisen energian suuntaamista, alustamme tulevia suunnitelmia, muistutamme itseämme asioista, joista olisi hyvä päästä irti tai valmistelemme tulevaa. 
Unien kautta sielut katsovat yhteistä historiaa tai päättävät vaihto-ehtoisista suunnitelmista. Siellä voidaan jatkaa- päättää, tai muokata yhteistä suunnitelmaa. Kaikilla sieluilla on sisäinen kartta, lupauksista, oppitunneista ja päämääristä. Maan koulussa toteutetaan se mikä pystytään, ja koska aikaa ei ole, voit käyttää siihen juuri niin monta elämää kuin koet tarpeelliseksi. Jokaiseen oppituntiin ( kehoon ) varattu aika on rajoitettu. Se miten energiasi vaikuttaa tai miten taitava olet ylläpitämään fyysistä kehoa, vaikuttaa elinikääsi. 

Ihmissuhteissakin voit tehdä muutoksia. Sinulla saattaa olla monta mahdollista kumppania, jotka opettavat samaa asiaa eri näkökulmista. Ehkäpä haluat oppia luomisen värähtelyn ykseyden kautta? Silloin valitset sielun, jonka kanssa sinulla on mahdollisimman paljon yhteistä historiaa ja elämiä eri rooleissa. Ehkäpä haluat luoda maailmanrauhaa? Silloin valitset kumppanin, joka tukee harmoniassa pysymistä. Toisin kuin ajatellaan, että kaikki valitsevat sellaisen kumppanin, joka vastaa omaa kehitystasoa, eri sielun kehityksen vaiheissa, näin ei välttämättä ole. Kumppani valitaan sen mukaan millaisen vaikutuksen haluamme elämällämme luoda. Joidenkin tärkein tehtävä on luoda uutta sukupolvea, ja muokata omien lastensa kautta maapallon energiaa. Joidenkin tehtävä on luoda oman toiminnan kautta sellaista energiaa että opetus-tehtävä suuntautuu isommalle ryhmälle. Kumppani on aina paras mahdollinen valinta elämän päämäärää ajatellen. 

Ihmissuhteita eletään, päätetään ja suunnitellaan unissa. Jokainen uniaan tulkitsemaan oppiva, oppii itsestään ja elämänsä haasteista. Uni on portti ohjelmaan, jossa voimme skannata ja tutkia omaa luomustamme. Siellä voimme tavata niitä sieluja, joiden kanssa luomme yhdessä. Vaikka emme koskaan tapaisi kehossa, voimme luoda monen todellisuuden kautta. Rinnakkaiset maailmat ja niiden tapahtumat muuttavat kehon koostumusta ja elämää jossa juuri nyt vaikutat. Siten kaikkien kohtaamisten todentaminen ihmisen kehossa olisi liian hidasta. 

Rinnakkaistodellisuus- sinulla on simulaation avulla mahdollisuus nähdä mitä tapahtuu minkäkin valinnan myötä. Mitä avoimempi olet mahdollisuudelle, että vaikutat itse kaikkeen elämässäsi, sen varmemmin voit tutustua minään rinnakkaistodellisuuksien kautta. Jos kertaat tämän kaikissa ihmissuhteissasi, ymmärrät kuinka monimuotoista luomisen prosessi voi olla ja miksi on tarpeen nähdä mitä tapahtuisi jos.... 

Yhdessä luodaan, rakastetaan ja vihataan. Vaikket kohtaisi yhtäkään ihmistä elämäsi aikana. Mahdollisuudet ovat rajattomat luoda rakkautta ja rauhaa. Jos jokainen tekosi, sanasi ja ajatuksesi heijastaisi rakkautta, millaisessa maailmassa eläisimme? 

You may also like

Back to Top