Jokaisen elämässä on käännekohtia, jolloin avautuu mahdollisuus johonkin itseä suurempaan. Avautuu mahdollisuus nähdä sisimpäänsä.
Sanotaan että masennus on silta ja mahdollisuus valoon.

Enkelikohtaamiseni tapahtui siitä huolimatta, että en tiennyt mitä tapahtuu. Olen kokenut hipaisuja, kosketuksia, ravisteluja ja valon pilkahduksia. Ennen kaikkea olen kokenut, että aivoissamme tapahtuu paljon enemmän kuin kykenemme käsittämään tietoisen ja opitun mielen valossa.

Pohtiessani Karman kehää ihmisen elämässä, olen tullut siihen ymmärrykseen, että jos ja kun elämme joko nyt rinnakkaistodellisuudessa, tai monien elämien kautta useita kokemuksia samanaikaisesti, niin karma on kokemuspankki. Se ei ole automaattinen rikoksen ja rangaistuksen laki. Se on sielun tavoite saada sinut ymmärtämään jotakin itsestäsi. Saattaa olla, ettet ymmärrä tunteiden syntyä, elinkaarta tai vaikutusta. Karmalla, voi olla negatiivinen kaiku, johtuen siitä miten sitä käytetään pelotteluna, on aina positiivinen vaikutus. Jos ja kun elät esim. karmista suhdetta, niin yrität monin eri tavoin ymmärtää sekä omaa että toisen käytöstä. Kaikissa karmisissa tiloissa, joissa on kyse useammasta sielusta, kaikki osalliset tuntevat vaikutuksen, vaikka eivät olisi tekemisissä keskenään. Siten joku tapahtumaan osallistunut voi itsessään purkaa karman vaikutuksen, oppia sen anatomiasta, ja vapauttaa muut tähän energiatilaan sidoksissa olevat. Valaistua.

Valaistumisen tila on vapaa muiden energioista. Siten sielu voi pysyä rakkauden tilassa ja välittää parantavaa, valaisevaa ja tietoista energiaa kaikkialle ympärillään. Tähän tilaan pyrkivät sielut luovat valopohjaa ihmisen elämän kehittyvälle kokemukselle. 

Karmisen kokemuksen purkaminen on useissa eri elämissä tehtyä, tai tekemättä jätettyä korjaavaa opettelua. Tai useissa eri elämissä, jos ne tapahtuvat samalla aikakapselilla, sinua kohti välitetään positiivista tai negatiivista energiaa, joka vaikuttaa energiakenttääsi ympärilläsi. Kun vapaudut karmasta, vapaudut kollektiivisesta menneiden ja tulevien elämien kentästä, joissa sinulla on sopimuksia tiettyjen sielujen kanssa. Ja silloin muiden välittämät energiat eivät enää vaikuta sinuun.

Jos siis rinnakkaisesta elämästä vapautuu negatiivista värähtelyä vaikkapa vanhan tutun kohtaamisen myötä, saattaa se vaikuttaa valintoihisi tässä elämässä. Usein menneiden elämien tutut tulevat muistuttamaan tai testaamaan jotakin opittavaa tässä elämässä. Saattaa olla että karmavapaa sielu kohauttaa olkapäitään hymyilee ja jatkaa matkaansa. "Lesson learnt".

Karmista taakkaa tai iloa. Hyvän energian ympäröidessä sinua, itsetuntosi kohoaa, voimaannut ja välität valovoimaa kaikkialle ympärille. Elämä tuntuu helpolta. Sielulla on eri ikävaiheiden opeista johtuvia kokemuksia. Vähän kuin lapsen kasvu -tietyt vaiheet ovat helppoja, ja niiden kertaaminen lapsen leikkiä. Sitten on vaiheita, joista edelleen opitaan. Spiraalimaisessa kasvussa kokemuksia saadaan vaikkapa saman tunnetilan tiimoilta, eri ihmissuhteissa. Joskus kemiallisten vaikutusten oppimisessa tarvitaan useita eri näkökulmia. Tapaat parisielun, valoliekin, varjoliekin ja kaksoisliekin. Ehkä jokainen heistä pyytää sieluasi katsomaan omaa rakkauden virtaustasi. Ehkä opettelet hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet, ja rakastamaan -- myös itseäsi. 
Jos kuljemme rankkaa karmista oppituntia läpi, niin hiljaisuus ja itsen rehellinen, hyväksyvä tutkiskelu on paras lahja jonka voimme antaa itsellemme, silloinkin kun olemme epävarmoja millaisia valintoja tehdä. Mahdollisuuksia parempaan elämään on joka päivä. Kaikki ajatuksemme rakentavat tulevaisuutta, jonka mestareita olemme itse. Siten opettelemme ymmärryksen ja hyväksynnän kautta hallitsemaan ajatustemme kautta tunteita, jotka ohjaavat tekemistämme. Rakastaminen persoonan näkökulmasta on tekoja. Rakastaminen sielun näkökulmasta on elämä itse kaikkinen kokemuksineen. Kaikki tiet vievät rakkauteen. 

Joskus uuden elämän oven avaamiseen tarvitaan vain päätös olla itselle hyvä. Karmisten sidosten vapautuessa ihminen itsessään muuttuu, koska reagoinnin heijaste pinta muuttuu. Ei ole tarve saavuttaa hyväksyntää muiden kautta, koska hyväksynnän löytää itsen sisältä. 

You may also like

Back to Top